Privacybeleid van Hoes IT & Security

Laatst bijgewerkt: 29-1-2024

1. Inleiding

Bij Hoes IT & Security hechten we groot belang aan de privacy van onze klanten en websitebezoekers. Dit privacybeleid beschrijft hoe wij persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en beschermen die je ons verstrekt of die we verzamelen wanneer je onze website gebruikt.

2. Welke informatie verzamelen we?

We kunnen de volgende soorten persoonlijke informatie verzamelen, opslaan en gebruiken:

- Informatie over jouw computer en over jouw bezoeken aan en gebruik van deze website (inclusief jouw IP-adres, geografische locatie, browsertype en -versie, besturingssysteem, verwijzingsbron, lengte van het bezoek, paginaweergaven en website-navigatiepaden).
- Informatie die je ons verstrekt bij het registreren voor onze dienst of abonneren op onze e-mails/nieuwsbrieven (inclusief jouw naam en e-mailadres).
- Informatie die je ons verstrekt bij het gebruik van onze diensten of die gegenereerd wordt tijdens het gebruik van die diensten.
- Informatie die voortvloeit uit communicatie die je met ons voert, of het nu gaat om inzendingen via de website, e-mails, telefoongesprekken of anderszins.
- Elke andere persoonlijke informatie die je ons toestuurt.

3. Gebruik van persoonlijke informatie

Persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt via onze website, zal worden gebruikt voor de doeleinden die in dit beleid of op relevante pagina's van de website worden gespecificeerd. We kunnen jouw persoonlijke informatie gebruiken om:

- Onze website te beheren en te personaliseren;
- Onze diensten aan jou te leveren;
- Jou te informeren over wijzigingen in onze diensten of producten;
- Beveiliging van onze website te handhaven en fraude te voorkomen;
- Marketingdoeleinden, indien je hier expliciet mee hebt ingestemd.

4. Delen van persoonlijke informatie

We kunnen jouw persoonlijke informatie delen met onze medewerkers, functionarissen, verzekeraars, professionele adviseurs, agenten, leveranciers of onderaannemers, voor zover redelijkerwijs noodzakelijk voor de doeleinden uiteengezet in dit beleid.

We zullen jouw persoonlijke informatie niet aan derden verkopen of verhuren.

5. Internationale gegevensoverdrachten

De informatie die we verzamelen, kan worden opgeslagen, verwerkt in en overgedragen tussen landen waarin we opereren, om ons in staat te stellen de informatie te gebruiken in overeenstemming met dit beleid.

6. Jouw rechten

Je hebt het recht om ons te vragen om geen persoonlijke informatie voor marketingdoeleinden te verwerken. We zullen je vooraf informeren (voordat we jouw gegevens verzamelen) als we jouw gegevens voor dergelijke doeleinden willen gebruiken of als we van plan zijn jouw informatie aan derden bekend te maken voor dergelijke doeleinden.

7. Beveiliging van jouw persoonlijke informatie

We zullen redelijke technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen nemen om verlies, misbruik of wijziging van jouw persoonlijke informatie te voorkomen.

8. Wijzigingen in dit beleid

We kunnen dit beleid van tijd tot tijd bijwerken door een nieuwe versie op onze website te publiceren. Je dient deze pagina af en toe te controleren om ervoor te zorgen dat je tevreden bent met eventuele wijzigingen in dit beleid.

9. Onze details

Dit privacybeleid is van toepassing op Hoes IT & Security. Je kunt contact met ons opnemen:
- Via onze website;
- Per e-mail, met gebruik van het e-mailadres dat op onze website is gepubliceerd. 

@ Copyright - Hoes IT & Security - All Rights Reserved